AVSD hartafwijking

Stap 2 de Glenn operatie

Op deze afbeelding is de eerste echte hartoperatie voltooid. De longslagader is van het hart gehaald en de holleader van het bovenlichaam is aangesloten op de longslagader. Deze operatie heet de "Glenn" of ook wel "Glenn Sund". Het bloed wat terug komt van het bovenlichaam gaat rechtstreeks naar de longen. De longen maken het bloed weer zuurstof rijk en sturen het weer terug in het lichaam. Het bloed van het onder lichaam kan zowel naar de longen als ook weer opnieuw naar het lichaam via de aorta. Hierdoor ontstaat nog steeds een menging van het zuurstof rijke en arme bloed en dus is het zuurstof gehalte nog niet optimaal (60 a 70%)

Home